fc-smoke">Feb 21, 2020 · Mapanira sa kapwa.

Ano ang mga kilos na maituturing na makatao at dapat mapanagutan? 9.

Ang tao ay may sari-sariling opinyon sa buhay depende na kung paano tayo pinalaki ng ating mga magulang. Sa tatlong uri ng kilos na maituturing na makatao, ang karapat-dapat panagutan ay ang kusang loob dahil ang mga kilos ay isinasagawa ng may pagkukusa at sapat na kaalaman Ang makataong kilos ay mga gawaing ginagawa ng isang tao ng ayon sa sapat na kaalaman, may pagkukusa, at may kalayaan na kung saan ang isang tao ay gumagamit ng isip maging.

Magkakaiba-iba ang ating mga kilos sa bawat sitwasyon.

Kailan ang kilos obligado? Ipaliwanag.

. Walang pang-aabuso na ginagawa sa ibang tao. Sa ating araw-araw na pamumuhay, may iba’t-iba tayong mga karanasan sa nakaraan na syang naghuhubog sa atin sa kung anong klase at anong uri na nilalang tayo ngayon.

.

1. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. 2.

. May tatlong uri ang kilos.

.

MODYUL 5: TAYAHIN ANG IYONG PAG-UNAWA.

Hindi hinuhusgahan ang iba. Halimbawa na dito ang pag plano ng pag higanti.

Alam mo naman na masama iyon, pero may kaalaman kana sa gagawin mo at kahit anong pa konsensya pa ang sabihin. fc-smoke">Sep 27, 2015 · 1.

May tatlong uri ang kilos.

2. Sa tatlong uri ng kilos na maituturing na makatao, alin ang karapat-dapat panagutan? Bakit? 3. 1.

Walang takot sa diyos,ginagawa ang mga nais kahit hindi tama. Aug 29, 2015 · Upang masubok ang lalim ng iyong naunawaan, sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong kuwaderno. academy for classical education dress code une@serfitex. 1) Buoin ang mahalagang kaisipan. Ano ang mga kilos na maituturing na makatao at dapat mapanagutan? Ipaliwanag.

Ipaliwanag.

Sa ating araw-araw na pamumuhay, may iba’t-iba tayong mga karanasan sa nakaraan na syang naghuhubog sa atin sa kung anong klase at anong uri na nilalang tayo ngayon. .

1.

.

fc-smoke">Feb 21, 2020 · Mapanira sa kapwa.

May tatlong uri ng kilos ayon sa.

Ang kilos na maituturing na makatao ay ang Kilos ng tao (act of man) at ang makataong kilos (human act).